20
Maj
2021
|
13:09
Europe/Amsterdam

Morgendagens danske mødelokaler er mere fleksible

Oversigt

Mere fleksible møderum, langt flere onlinemøder og investeringer i bedre teknisk udstyr. Det er nogle af de tendenser, der tegnes konturerne af i en ny undersøgelse fra Logitech, som bl.a. dykker ned i, hvordan beslutningstagere i danske virksomheder forventer at indrette deres fysiske kontorer post-corona.

Meget har ændret sig det seneste års tid, ikke mindst den måde hvorpå vi samarbejder og interagerer på arbejdspladsen. Mange medarbejdere har vænnet sig til hjemmekontoret, på godt og ondt, og der er sket et skift i den måde, vi bruger virksomhedens fysiske kontor på.

Ifølge en ny undersøgelse blandt beslutningstagere i nordiske virksomheder, udført af teknologivirksomheden Logitech, forventer ca. 30% af virksomhederne at nedskalere størrelsen på deres fysiske kontor, når pandemien stilner af. Tallet hænger formentlig sammen med, at langt størsteparten af respondenterne samtidig mener, at onlinemøder er kommet for at blive i en langt større udstrækning end før corona og dermed ønsker at tilpasse virksomhedens fysiske rammer til denne udvikling.

Et aktivitetsbaseret kontordesign

Glenn Elmbæk, der er Forretningsområdechef Erhverv i arkitektfirmaet Arkitema, er helt enig i, at den tiltagende digitale mødekultur vil ændre den måde, danske virksomheder indretter deres kontorer og domiciler på fremadrettet:

- Vi kommer til at se flere mindre mødelokaler og et mere aktivitetsbaseret arbejdsmiljø, hvor man flytter sig fra sin plads og bruger rum, der kan understøtte de opgaver, man sidder med. Der vil være et stigende behov for forskellige typer rum såsom stillerum til koncentration og fordybelse, gruppe- og projektrum til samarbejde, mere afslappede sofagrupper og lignende, siger Glenn Elmbæk.

Forandring på vej i de norske mødelokaler

Flere af undersøgelsens danske respondenter er enige i den betragtning; 38,6% forventer at lave en eller anden form for ændringer i kontorets mødelokaler. Bl.a. vil 13,2% lave flere forskellige møderum af varierende størrelse på kontoret, mens andre planlægger at ændre størrelsen på eksisterende mødelokaler (14,1%).

Glenn Elmbæk spår i øvrigt også telefonboksens genopstandelse og de åbne kontorlandskabers faldende popularitet, ligesom han allerede nu rådgiver sine kunder om at indtænke kantinelokalernes kaffeduftende kvadratmeter til mødebrug. Virksomheder vil altså i højere grad indrette deres rum efter funktion og opgave snarere end efter de enkelte personer eller positioner på arbejdspladsen, mener han, og pointerer også vigtigheden af at gøre mødelokaler fleksible, så de netop kan omdannes til andre formål i stedet for at stå tomme.

Det hybride mødelokale

Henrik Staff, Head of B2B hos Logitech Video Collaborations, som er en af nordens førende udbydere af videokonferenceudstyr, mener også, at det kan være en fordel for virksomheder at gentænke brugen af mødelokaler:

- De såkaldte hybride mødelokaler kan netop have flere anvendelsesmuligheder og understøtte en ligeledes mere hybrid mødekultur, hvor nogle af mødets deltagere indtager en fysisk plads i rummet, og andre er med på en virtuel siddeplads, siger Henrik Staff.

- I vores undersøgelse fremgår det også, at hele 69% af de danske beslutningstagere ønsker at skabe en mere fleksibel mødekultur i deres virksomhed, bl.a. ved at opgradere eller udskifte eksisterende videoudstyr, hvilket 15,9% har planer om at gøre, eller ved at udstyre endnu flere møderum med videokonferenceudstyr (28,2%). De to ting – videoudstyr og mere fleksibilitet – er i mine øjne vejen frem, og jeg tror personligt, at det hybride mødelokale er fremtiden, siger Henrik Staff.

Når kun nogle af mødedeltagerne er fysisk til stede i lokalet, bliver den teknologiske interaktion endnu mere væsentlig, pointerer Glenn Elmbæk, som tror vi kommer til at se flere digitale værktøjer til at håndtere netop samarbejde og gruppearbejde på afstand.

Vi har stadig brug for det fysiske kontor

På trods af, at næsten en tredjedel af respondenterne i den nordiske undersøgelse vil skære ned på antallet af kontorkvadratmeter, tror arkitekt Glenn Elmbæk ikke, at det fysiske kontor som arbejdsstation er på vej til at forsvinde.

- Vi har fortsat brug for det fysiske samarbejde, sidemandsoplæring, hurtige erfaringsudvekslinger med en god kollega. Dét at mødes socialt er en vigtig ingrediens i en virksomheds kultur – den lim, der binder medarbejderne sammen. Men det er essentielt, at virksomheder sørger for at gøre kontoret attraktivt og tilpasse mødelokalerne til deres medarbejderes behov, slutter han.

Uddrag fra undersøgelsen

  • Størsteparten af de danske virksomheder afholdt kun 0-20% af deres møder online før pandemien (70,5%)
  • Halvdelen af respondenterne forventer, at antallet af onlinemøder vil øge med 20-60% efter corona (51,4%), mens enkelte forventer en stigning på 80-100% (10%)
  • 69% af de danske respondenter ønsker at skabe en mere fleksibel mødekultur
  • 38,6% planlægger at foretage ændringer i virksomhedens mødelokaler
  • 44,1% forventer at investere i nyt videomødeudstyr

For yderligere information kontakt

Helle Jakobsen, Related, hej@related.dk, +45 6060 8114.

Om undersøgelsen

Data blev indsamlet i marts 2021. Undersøgelsen er udført af A&B Analyse på vegne af Logitech VC. I alt 746 virksomhedsbeslutningstagere deltog fra hhv. Danmark (220), Norge (120), Sverige (251) og Finland (155).

Prøvemodel

Om Logitech

Logitech designs products that have an everyday place in people's lives, connecting them to the digital experiences they care about. Almost 40 years ago, Logitech started connecting people through computers, and now it’s a multi-brand company designing products that bring people together through music, gaming, video, and computing. Brands of Logitech include Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Blue Microphones, Ultimate Ears and Jaybird. Founded in 1981, and headquartered in Lausanne, Switzerland, Logitech International is a Swiss public company listed on the SIX Swiss Exchange (LOGN) and on the Nasdaq Global Select Market (LOGI). Find Logitech at www.logitech.com, the company blog or @Logitech.