25
Mai
2021
|
16:26
Europe/Amsterdam

Hvordan ser morgendagens møtelokaler ut i norske virksomheter?

High_Resolution_JPG-Medium Room Solution with Tap and Rally LIFE generic 01-02

 

Mer fleksible møterom, langt flere nettmøter og investeringer i bedre teknisk utstyr. Dette er noen av de tendensene som kommer frem i en ny undersøkelse fra Logitech, som blant annet undersøker hvordan beslutningstakere i norske virksomheter forventer å innrede de fysiske kontorene post-korona.

Mye har endret seg det siste året, ikke minst gjelder det måten vi samarbeider og samhandler på arbeidsplassen. Mange medarbeidere har vent seg til hjemmekontor, på godt og ondt, og det har skjedd et skifte i måten de fysiske kontorene i virksomheten brukes på.

Ifølge en ny undersøkelse blant beslutningstakere i nordiske virksomheter, utført av teknologiselskapet Logitech, forventer omtrent 30 % av virksomhetene å nedskalere størrelsen på det fysiske kontoret når pandemien stilner av. Tallet henger sannsynligvis sammen med at de aller fleste respondentene også mener at nettmøter har kommet for å bli – i langt større grad enn før korona – og derfor ønsker å tilpasse virksomhetens fysiske rammer til denne utviklingen.

Et aktivitetsbasert kontordesign

Glenn Elmbæk, som er forretningsområdeleder Næringsbygg i det nordiske arkitektfirmaet Arkitema, er helt enig i at den voksende digitale møtekulturen vil endre måten virksomheter innreder kontorer og arealer på i fremtiden:

– Vi kommer til å se flere mindre møtelokaler og et mer aktivitetsbasert arbeidsmiljø der du flytter deg fra plassen din og bruker rom som er egnet for oppgavene du holder på med. Det vil bli et økende behov for ulike typer av rom, som stillerom til konsentrasjon og fordypelse, gruppe- og prosjektrom til samarbeid og mer avslappede sofagrupper og lignende, sier Glenn Elmbæk.

Forandring på vei i de norske møtelokalene

Det tyder på at undersøkelsens norske respondenter er enige i den vurderingen: hele 64,2 % forventer å gjøre en eller annen form for endring i kontorets møtelokaler. Blant annet svarer 12,5 % at de vil lage forskjellige møterom av varierende størrelse, mens andre planlegger å omarbeide (10 %) eller endre størrelsen på eksisterende møtelokaler (18 %).

Glenn Elmbæk spår dessuten at telefonboksen kommer til å gjenoppstå og at de åpne kontorlandskapenes popularitet kommer til å falle. I tillegg gir han allerede nå kundene sine råd om å tenke på at de kaffeduftende kvadratmeterne i kantinen også kan brukes til møter. Virksomheter vil altså i større grad innrede rommene sine mer etter funksjon og oppgaver snarere enn etter de enkelte personene eller posisjonene på arbeidsplassen, mener Elmbæk, og påpeker viktigheten av å gjøre møterom fleksible slik at de raskt kan endres til andre formål i stedet for å stå tomme.

Henrik_Staff_Profile_Lowres

Det hybride møtelokalet

Henrik Staff, leder av B2B hos Logitech Video Collaborations, som er en av Nordens ledende leverandører av videokonferanseutstyr, mener også at det kan være en fordel for virksomhetene å tenke nytt om bruken av møtelokaler.

De såkalte hybride møtelokalene kan nettopp ha flere bruksområder og samtidig støtte en mer hybrid møtekultur der noen av møtedeltakerne har en fysisk plass i rommet og andre deltar på en virtuell sitteplass, sier Henrik Staff.

Undersøkelsen vår viser også at hele 59 % av norske beslutningstakere ønsker å skape en mer fleksibel møtekultur i virksomheten. Samtidig forventer hele 60,8 % å oppgradere eller bytte ut eksisterende videoutstyr – eller utstyre enda flere møterom med videokonferanseutstyr. Disse to tingene – videoutstyr og mer fleksibilitet – er i mine øyne veien å gå, og jeg tror personlig at det hybride møtelokalet er fremtiden, sier Henrik Staff.

Når bare noen av møtedeltakerne er fysisk til stede i rommet, blir det teknologiske samspillet enda viktigere, understreker Glenn Elmbæk, som tror vi kommer til å bruke flere digitale verktøy i fremtiden for å håndtere nettopp samarbeid og gruppearbeid på avstand.

Vi trenger fortsatt det fysiske kontoret

Til tross for at nesten en tredjedel av respondentene i den nordiske undersøkelsen vil skjære ned på antallet kvadratmeter på kontoret, tror ikke arkitekt Glenn Elmbæk at det fysiske kontoret som arbeidsstasjon er på vei til å forsvinne.

Vi vil fortsett ha bruk for fysisk samarbeid, sidemannsopplæring og rask erfaringsutveksling med en god kollega. Å møtes sosialt er et viktig element i kulturen til en virksomhet – det limet som binder medarbeiderne sammen. Det er imidlertid avgjørende at virksomhetene sørger for å gjøre kontoret attraktivt og tilpasse møtelokalene til medarbeidernes behov, avslutter han.

Viktige punkter fra undersøkelsen

  • Flertallet holdt bare 0–20 % av møtene sine på nett før pandemien (65 %)
  • Nå forventer mer enn halvparten en økning i antall nettmøter på 20–60 % og nesten en femtedel av respondentene forutser en økning på 80–100 %.
  • 59 % ønsker å skape en mer fleksibel møtekultur
  • 60,8 % av de norske respondentene forventer å investere i nytt videomøteutstyr
  • 12,5 % mener det er nødvendig å investere i ny teknologi som AI eller VR (virtuell virkelighet)

 

Om undersøkelsen

Dataene ble samlet inn i mars 2021. Undersøkelsen ble utført av A&B Analyse. Totalt deltok 746 beslutningstakere fra Danmark (220), Norge (120), Sverige (251) og Finland (155).

Sammendrag

For ytterligere informasjon kontakt

Helle Jakobsen, Related, hej@related.dk, +45 6060 8114.

About Logitech

Logitech designs products that have an everyday place in people's lives, connecting them to the digital experiences they care about. Almost 40 years ago, Logitech started connecting people through computers, and now it’s a multi-brand company designing products that bring people together through music, gaming, video, and computing. Brands of Logitech include Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Blue Microphones, Ultimate Ears and Jaybird. Founded in 1981, and headquartered in Lausanne, Switzerland, Logitech International is a Swiss public company listed on the SIX Swiss Exchange (LOGN) and on the Nasdaq Global Select Market (LOGI). Find Logitech at www.logitech.com, the company blog or @Logitech.